วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชีวิตกับการเรียนรู้

เกิดมาลืมตาดูโลก  โตพอรู้ความต้องเรียนหนังสือ เเล้วเราต้องอยู่กับการเรียนรู้ตลอดเวลา  จากวันเริ่มเรียนจนถึงวันนี้เราใช้เวลานานมาก ตื่นตอนเช้าก็ไปเรียน ตกตอนเย็นก็กลับบ้านเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันเขาบอกว่าการเรียนหนังสือมันคือหน้าที่ของเราเเต่สำหรับผมมันไม่ไช่หน้าที่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาเเล้วต้องพบเจอ   บางครังก็รู้สึกเบื่อ  เเต่ในบางเวลากลับสนุก   เเต่ยังไงก็ตามในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำผมต้องทำให้ดีที่สุด  เเละจะไม่หยุดการเรียนรู้ไว้ถ้าไม่สิ้ลมหายใจ