วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สิ่งที่ฝัน

มหาลัยที่ชอบตามลำดับ

1 มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 มหาวิทยาลัยรามคำเเหง